ورزشی | Read more | register
 
Books: 3 | Review: 0 | Avg rating: 3.93
Rate this author

Ann Coulter

3.47 of 5 Votes: 3
url
http://betfire24.com/ann-coulter
gender
female
website
http://www.anncoulter.com/
 
About this author
Books by Ann Coulter
Mugged: Racial Demagoguery from the Seventies to Obama (2012)
language
English
4.02 of 5 Votes: 5
review 1: Ann goes after the lying Democrats in this book. The dems who fought against Blacks when the Republicans worked for affirmative action etc etc etc have tried to take over the area. They have charged others with racism, even when there is no racism, even when there is no event at...
Demonic: How the Liberal Mob is Endangering America (2011)
language
English
3.94 of 5 Votes: 1
review 1: To put this review into proper context I need to state that my personal ideologies are without a doubt more conservative than liberal. In saying this one would think that I would love this book, but I did not, in fact I despised this book.If people were to base their views of co...
Never Trust a Liberal Over Three-Especially a Republican (2014)
language
English
3.82 of 5 Votes: 1
review 1: Ан Коултър много обича да плюе по либералите (така в американската политика наричат социалистите), за което е доста недолюбвана в техните среди, а съответно и в медиите (ама за съвместимостта на социалистическата и популистичната политика със мисленето в заглавия на журналистите ...
Reviews
Write review
Review will shown on site after approval.
(Review will shown on site after approval)